Điện toán cắt lớp


Hoạt động 7 ngày 1 tuần từ 4 giờ đến 20 giờ
Ngày lễ, Tết, Chủ nhật từ 4 giờ đến 12 giờ

     

CT Scan

Được trang bị tại MEDIC từ tháng 03 năm 1995, máy CT Scan (Computed Tomoghraphy ) TCT300EZ của hãng TOSHIBA là máy CT đầu tiên tại MEDIC . Tính đến nay máy đã thực hiện được tổng số 27,040 ca chụp.

View large

Tại Medic từ tháng 1/1999 đã đưa vào sử dụng máy CT Scanner và phần mềm mới : Toshiba Xtension V2.01 Models TXT-01A/4A, TXT-01B/4A (2B201-188E*B) trong lĩnh vực tái tạo hình ảnh 2 chiều (MPRs=Multiplanar Reconstructions), 3 chiều (3D=Three Dimension) và đặc biệt là hình ảnh tái tạo 3 chiều được phổ màu (Shaded color 3D Image), hình ảnh 4 chiều (4D)

Toshiba Xtension là một Workstation xử lý  hình ảnh dùng cho cả CT và MRI.

Trong thời gian từ tháng 1/1999 đến tháng 10/1999, phòng CT Scanner xoắn ốc của Medic được thực hiện được 73 trường hợp.

 

Bảng Giá chụp CT

STT

Tổ Kỹ Thuật

Giá Tiền

1 CT không cản quang 500,000 đồng
2 CT có cản quang 1,000,000 đồng
3 CT Helical không cản quang 1,000,000 đồng
4 CT Helical có cản quang 1,200,000 đồng