Thời gian khám bệnh


Hoạt động : Từ 7 giờ đến 20 giờ mỗi ngày
Ngày lễ và Chủ Nhật : Từ 7 giờ đến 12 giờ